کاربرد رادار خودرو
انتشار مطلب :4 سال پیش
کاربرد رادار خودرو
انتشار مطلب :4 سال پیش

کاربرد رادار خودرو

رادار خودرو


رادار جلو (هشدار):

به راننده ماشین اخطار می دهد که به شئ یا اتومبیل جلویی با سرعت بیشتر از آن نزدیک می شوید. این نمونه برای رانندگان حواس پرت آپشن مناسبی است. این رادار روی سپر جلو خودرو نصب شده، زمان نزدیک شدن به خودروی جلویی صدای هشدار به راننده اخطار می دهد تا از تصادف احتمالی جلوگیری کند و حتی اگر از راننده عکس العملی مشاهده نشود خودرو را به صورت خودکار نگه میدارد.

رادار نقطه کور


رادار نقطه کور:

دوسنسوری که در قسمت عقب خودرو قرا دارند. وظیفه تشخیص وجود خودرو در نقطه کور راننده را به عهده دارند، در این صورت با علایم صوتی یا تصویری به راننده هشدار داده میشود تا از تغییر جهت خودرو به صورت ناگهانی خودداری کند. این سیستم های هشدار دهنده معمولا به حالت یک حسگر در آینه‌های بغل ماشین قرار گرفته و در طول رانندگی هشدارهای لازم را با نشانگر های زرد رنگ و یا قرمر رنگ به راننده می دهد. این سیستم می تواند از خیلی از تصادفات رانندگی به راحتی جلوگیری کند.

رادار بین خطوط


رادار بین خطوط:

سنسور تشخیص خطوط بر روی زمین در شیشه جلو خودرو قرار دارد، این سیستم به کمک این سنسورها، وضعیت خودرو را نسبت به لاین های خیابان کنترل میکند. در صورتی که سیستم احساس کند، خودرو در حال خارج شدن از خطوط خیابان است به راننده هشدار میدهد. حتی در نمونه های پیشرفته این سیستم، خودرو به صورت خودکار به لاین بر میگردد. نکته لازم به ذکر این است که با توجه به خطوط راههای کشور ما این سیستم کار آمد به نظر نمی آید