قیمت و مشخصات شیشه های فیدلیتی

تعویض شیشه های فیدلیتی

تعویض شیشه جلو فیدلیتی

تعویض شیشه عقب فیدلیتی
تعویض شیشه درب فیدلیتی

 

شیشه جلو فیدلیتی

فروش و نصب  شیشه های فیدلیتی

تعویض شیشه جلو  فیدلیتی سنسور دار کارخانه بهمن_(ونوس)

مدت زمان تعویض شیشه جلو فیدلیتی 1 ساعت میباشد

بعد از تعویض 48 ساعت کارواش نروید

بعد از تعویض بلافاصله میتوانید حرکت کنید

تعویض شیشه عقب فیدلیتی دودی کارخانه بهمن_(ونوس)

مدت زمان تعویض شیشه عقب فیدلیتی 1 ساعت میباشد

بعد از تعویض 48 ساعت کارواش نروید

بعد از تعویض بلافاصله میتوانید حرکت کنید

تعویض شیشه درب جلو و درب عقب فیدلیتی شیشه دودی کارخانه بهمن_(ونوس)

مدت زمان تعویض شیشه در جلو عقب فیدلیتی 45 دقیقه میباشدضمانت در نصب و آببندی

ضمانت در نداشتن سایه و موج در صورت ایراد شیشه مرجوع میشود

ترمیم شیشه فیدلیتی با اشعه uv سنگ خوردگی و ترک

نصب برچسب دودی فیدلیتی  ضد خش

تعمیر شیشه گرمکن فیدلیتی

 

تعمیر بالابر و آینه فیدلیتی