قیمت و مشخصات شیشه های دیگنیتی پرایم

تعویض شیشه های دیگنیتی پرایم

تعویض شیشه جلو دیگنیتی پرایم

تعویض شیشه عقب دیگنیتی پرایم
تعویض شیشه درب دیگنیتی پرایم

 

شیشه جلو دیگنیتی پرایم

فروش و نصب  شیشه های دیگنیتی پرایم

تعویض شیشه جلو  دیگنیتی پرایم

مدت زمان برای تعویض شیشه جلو دیگنیتی 1 ساعت میباشد

تعویض شیشه عقب دیگنیتی پرایم

مدت زمان برای تعویض شیشه عقب  دیگنیتی  1 ساعت میباشد

تعویض شیشه درب جلو و درب عقب دیگنیتی پرایم

مدت زمان برای تعویض شیشه درب جلو و عقب دیگنیتی 45 دقیقه میباشد

ضمانت در نصب و آببندی

 

ضمانت در نداشتن سایه و موج در صورت ایراد شیشه مرجوع میشود

ترمیم شیشه رنو لتیتود با اشعه uv سنگ خوردگی و ترک

نصب برچسب دودی دیگنیتی پرایم  ضد خش

تعمیر شیشه گرمکن دیگنیتی پرایم

 

تعمیر بالابر و آینه دیگنیتی پرایم