فروش و نصب شیشه های سانگ یانگ کایرون
انتشار مطلب :2 سال پیش
فروش و نصب شیشه های سانگ یانگ کایرون
انتشار مطلب :2 سال پیش

تعویض شیشه های سانگ یانگ کایرون

تعویض شیشه جلو سانگ یانگ کایرون

تعویض شیشه عقب سانگ یانگ کایرون
تعویض شیشه درب سانگ یانگ کایرون

 

 

فروش و نصب  شیشه های سانگ یانگ کایرون

تعویض شیشه جلو  سانگ یانگ کایرون
تعویض شیشه عقب سانگ یانگ کایرون
تعویض شیشه درب جلو و درب عقب سانگ یانگ کایرون

ضمانت در نصب و آببندی

 

ضمانت در نداشتن سایه و موج در صورت ایراد شیشه مرجوع میشود

ترمیم شیشه فیدلیتی با اشعه uv سنگ خوردگی و ترک

نصب برچسب دودی سانگ یانگ کایرون ضد خش

تعمیر شیشه گرمکن سانگ یانگ کایرون

 

تعمیر بالابر و آینه سانگ یانگ کایرون