فروش و نصب شیشه های تارا

تعویض شیشه های تارا

تعویض شیشه جلو تارا

تعویض شیشه عقب تارا
تعویض شیشه درب تارا

 

 

فروش و نصب  شیشه های تارا

تعویض شیشه جلو  تارا
تعویض شیشه عقب تارا
تعویض شیشه درب جلو و درب عقب تارا

ضمانت در نصب و آببندی

شیشه عقب تارا 

ضمانت در نداشتن سایه و موج در صورت ایراد شیشه مرجوع میشود

ترمیم شیشه فیدلیتی با اشعه uv سنگ خوردگی و ترک

نصب برچسب دودی فیدلیتی  ضد خش

تعمیر شیشه گرمکن تارا

 

تعمیر بالابر و آینه تارا