فروش و نصب شیشه های بسترن b50

آسیا

تعویض شیشه های بسترن b50

تعویض شیشه جلو  بسترن b50
تعویض شیشه عفب  بسترن b50
تعویض شیشه لچکی  بسترن b50
تعویض شیشه درب  بسترن b50
شیشه دودی  بسترن b50
تعمیر بالابر بسترن b50

تعویض شیشه های بسترن B50

تعویض شیشه جلو بسترن B50
تعویض شیشه عفب بسترن B50
تعویض شیشه لچکی بسترن B50
تعویض شیشه درب بسترن B50
شیشه دودی بسترن B50
تعمیر بالابر بسترن B50

فروش و نصب انواع شیشه های ایرانی و خارجی

فروش و نصب شیشه های  بسترن b50

تعویض شیشه جلو  بسترن b50

تعویض شیشه عقب  بسترن b50
تعویض شیشه لچکی  بسترن b50
مدت زمان تعویض شیشه جلو  بسترن b50
مدت زمان تعویض شیشه عقب  بسترن b50
بعد از تعویض تا 48 ساعت کارواش نروید
 
ضمانت در نصب و آببندیشیشه جلو B 50
ضمانت در نداشتن سایه و موج
تعمیر شیشه گرمکن شیشه عقب  بسترن b50
اتصال فیش گرمکن شیشه عقب  بسترن b50
تعمیر بالابر و آینه  بسترن b50
ترمیم شیشه با اشعه uV
نصب برچسب دودی ضد خش

آدرس:تهران – ستاری شمال – بلوار فردوس شرق – خیابان وفا آذر جنوبی – نبش گل آرای سوم

تلفن : 02144091863

همراه : 09128033788

بسترن b50