تعویض شیشه های هایما s5
انتشار مطلب :4 سال پیش
تعویض شیشه های هایما s5
انتشار مطلب :4 سال پیش

تعویض شیشه های هایما s5

شیشه جلو هایما s5

شیشه عقب هایما s5

شیشه درب هایما s5

شیشه درب عقب هایما s5

 

تعویض شیشه های هایما S5

شیشه جلو هایما s5

شیشه عقب هایما s5

شیشه درب هایما s5

شیشه درب عقب هایما s5تعویض شیشه عقب هایما اس فایو

تعویض شیشه های هایما s5

تعویض شیشه جلو هایما s5
تعویض شیشه عقب هایما s5
تعویض شیشه درب جلو هایما s5
تعویض شیشه درب عقب هایما s5

تعویض شیشه جلو هایما اس فایو

ضمانت نامه ها

ضمانت در نصب و آببندی
ضمانت در نداشتن سایه وموج

تعویض شیشه جلو هایما اس فایو

خدمات

تعویض شیشه اتومبیل
ترمیم شیشه با اشعه یو وی
تعمیر بالابر و آینه
شیشه دودی ضد خش یو وی

فروش و نصب شیشه های ایرانی وخارجی

تعویض شیشه های هایما s5 با قیمت مناسب و کیفیت عالی
ارسال شیشه اتومبیل به تهران و شهرستانها
ضمانت در نصب و آببندی
ضمانت در نداشتن سایه و موج

تعویض شیشه جلو هایما s5
تعویض شیشه درب جلو هایما s5
تعویض شیشه عقب هایما s5
تعویض شیشه درب عقب هایما s5

ترمیم شیشه با اشعه یو وی
شیشه دودی ضد خش یو وی 400
تعمیر بالابر و آینه هایما s5

مدت زمان تعویض شیشه جلو هایما 1 ساعت
مدت زمان تعویض شیشه عقب هایما 1 ساعت

مدت زمان تعویض شیشه درب عقب و جلو هایما 31 دقیقه

 

بعد از تعویض شیشه جلو و عقب 48 ساعت کارواش نروید
 نظافت داخل اتومبیل انجام میشود

 

آدرس : همت غرب – ستاری جنوب – بلوار فردوس شرق – وفا آذر جنوبی – نبش گل آرای سوم
 
تلفن : 02144091863
همراه : 09128033788